งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานด้านความรู้ระหว่างประเทศ THINK TANK KNOWLEDGE EXCHANGE FORUM ในหัวข้อ “The Role of Think Tank in Just Energy Transition”

งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานด้านความรู้ระหว่างประเทศ THINK TANK KNOWLEDGE EXCHANGE FORUM ในหัวข้อ “The Role of Think Tank in Just Energy Transition”

เนื่องจากประเทศไทยมีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และ Net-Zero ในปี 2065 ตามที่ประกาศใน COP26 แต่กระนั้นยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพลังงานแห่งชาติ นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องการองค์กรที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ความโปร่งใสจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยเพื่อศึกษาและสํารวจทางเลือกในการจัดตั้ง หน่วยงานความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นธรรมของประเทศไทย (Think Tank in Just Energy Transition) ซึ่งจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมในประเทศไทย

โดยวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงได้มีการจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานด้านความรู้ระหว่างประเทศ THINK TANK KNOWLEDGE EXCHANGE FORUM ในหัวข้อ “The Role of Think Tank in Just Energy Transition” จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom (ระบบจะส่งให้หลังจากการลงทะเบียนภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 )

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน, โอกาสและความท้าทายเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเป็นธรรมในแต่ละประเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป
หากท่านสนใจ สามารถลงทะเบียนและรับข้อมูลกำหนดการเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

📌สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGABg2qdh8TkPtQ5u_hI09z8uijyoybg7gJCOArCzkQ_zHjA/viewform

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *