หลักสูตรการเรียนออนไลน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เป็นธรรมและยั่งยืน “MOOC Mining and Materials for Sustainable Development Transformations”

หลักสูตรการเรียนออนไลน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เป็นธรรมและยั่งยืน “MOOC Mining and Materials for Sustainable Development Transformations”

หลักสูตร MOOC นี้เป็นโครงการที่พัฒนาโดย Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) สนับสนุนโดย African Legal Support Facility, Anglo American and Ford Foundation และจัดทำโดย SDG Academy
การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก่ การเร่งการลดก๊าซคาร์บอนของระบบพลังงานทั่วโลก และการขยายเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น การทําเหมืองแร่ถือเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่ยั่งยืนเหล่านี้

🌟MOOC นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของการทําเหมืองที่เป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เป็นธรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวข้อสำคัญได้แก่

⚡️ความเกี่ยวข้องของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและเทคโนโลยีต่อห่วงโซ่คุณค่าของเหมืองแร่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ บริษัท ภาคประชาสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านเหมืองแร่ในการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาที่ยั่งยืน

⚡️การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และความยืดหยุ่น ความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบพลังงานหมุนเวียนและเศรษฐกิจเมืองและดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น

⚡️ความปลอดภัยของการจัดหาแร่ธาตุที่สําคัญ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ สังคม สิทธิมนุษยชน และเศรษฐกิจของห่วงโซ่คุณค่าการทําเหมืองแร่

⚡️บทบาทของแผน ยุทธศาสตร์ กฎหมาย และนโยบายระดับชาติในการจัดการกับความท้าทาย
🗓️สามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2567
📌ลงทะเบียนเรียนได้ที่ : https://www.edx.org/learn/mining/sdg-academy-mining-and-materials-for-sustainable-development-transformations

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *