กิจกรรม การวางแผนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในปี 2024 ด้วย UN SDG:Learn Syllabus 2024

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายเครือข่ายของ Sustainable Solutions Development Network “Internship / Stage (H/F)

งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานด้านความรู้ระหว่างประเทศ THINK TANK KNOWLEDGE EXCHANGE FORUM ในหัวข้อ “The Role of Think Tank in Just Energy Transition”

การเผยแพร่รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของยุโรปปี 2023/2024 “Europe Sustainable Development Report 2023/2024”

รายงานประจำปีและ 7 คอร์สเรียนหลักสูตรใหม่ “SDG Academy release The Annual Report and new 7 courses”

รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรอบ 1 ปี 2022-2023 SDSN Asia Headquarters

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ESCAP Distinguished Person Lecture Series

รายงานสรุปการดำเนินการเพื่อเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตร “The 2030 Agenda Partnership Accelerator just published the 2023 End of Year report”

การใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของ SDGs “How are countries and cities using geospatial data to monitor their SDGs? ”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม แนวทางเพื่อก้าวไปสู่อาเซียนสีเขียวในอนาคต“Sustainability Talks: Towards a Green ASEAN”